Bảng cổng sạc Samsung Galaxy A42 5G SM-A426

Đã bán 18 71
(đánh giá) 18 đã bán

259.000 VND

Bảng cổng sạc OEM cho Samsung Galaxy A42 5G SM-A426

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/12/2022