Bảng cổng sạc cho Sony Xperia L4

Đã bán 0 69

268.000 VND

– Thay thế Bảng cổng sạc cho Sony Xperia L4 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022