1 CẶP quạt Gigabyte Aorus15G AERO15 OLED SA AERO17 RP77 RP75W chính hãng

Đã bán 3 96
(đánh giá) 3 đã bán

2.840.000 VND

Thay thế quạt Gigabyte Aorus15G AERO15 OLED SA AERO17 RP77 RP75W

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

2840000

1 CẶP quạt Gigabyte Aorus15G AERO15 OLED SA AERO17 RP77 RP75W chính hãng

quạt Gigabyte Aorus15G AERO15 OLED SA AERO17 RP77 RP75W

Trong kho