Khung sườn cho Google Pixel 4XL

Đã bán 4 124

968.000 VND

– Thay thế Khung sườn cho Google Pixel 4XL bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2022